Pracownicy

Wind Prospect rozwija się dynamicznie od początku swojej działalności zwiększając zatrudnienie od dwóch osób założycieli w 1997 roku do ponad 200 w roku 2009. W 2007 roku gazeta Sunday Times umieściła nas na liście Fastrack 100 jako jedną ze stu najszybciej rozwijających się firm, rok później trafiliśmy na listę International Track 100 prowadzoną przez Sunday Times.

Nasz zespół stanowi największą wartości firmy, z której struktur opartych na zaufaniu, decentralizacji odpowiedzialności oraz niezależności biur, jesteśmy szczególnie dumni.

Wind Prospect Group Photo

Firma wspiera wszelkie inicjatywy dotyczące integracji wewnętrznej pracowników. Często jednak poszczególni członkowie zespołu sami inicjują i organizują różnego rodzaju spotkania z kolegami z różnych biur rozsianych po całej Europie. Dzięki temu wszyscy rozwijają wzajemne kontakty bez uczucia odgórnego polecenia a pogłębiane relacje pozytywnie wpływają na współpracę zawodową na co dzień.

Firma kładzie duży nacisk na rozwój osobisty pracowników i zachęca ich do podejmowania wszelkich aktywności i uczestnictwa w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, które sama często finansuje.

Własność firmy leży w rękach pracowników i członków zarządu, z których wielu przystąpiło do współpracy kierując się chęcią osobistego udziału w walce z globalnym ociepleniem i poprawą stanu środowiska naturalnego.

Większość specjalistów decyduje się pozostać w strukturach Wind Prospect na dłużej ze względu atmosferę zaufania i szacunek dla ich indywidualności, która jest najwyżej cenioną w firme cechą.

Zespół Wind Prospect Polska:


Bristol Website Design