Mapa nasłonecznienia Polska

Korzystając z doświadczeń naszego zespołu Energy Resource Services, Wind Prospect stworzył mapę nasłonecznienia Polski. Mapa jest prostym graficznym przedstawieniem średniego nasłonecznienia horyzontalnego i jego odchylenia standardowego w ciągu 20 lat dla poszczególnych województw.

Mapa może być przydatna dla deweloperów, właścicieli, operatorów czy inwestorów, zaangażowanych w instalacje fotowoltaiczne. Nasz interdyscyplinarny zespół ekspertów o międzynarodowym doświadczeniu, świadczy usługi doradcze, na wszystkich etapach cyklu życia projektu energetyki solarnej od fazy rozwoju i budowy aż do eksploatacji.

Kliknij tutaj, aby pobrać mapę


Bristol Website Design