Doradztwo

Wind Prospect Polska świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach rozwoju projektów farm wiatrowych dla Inwestorów i Deweloperów lokalizujących swoje projekty w Europie, Australii, w Północnej i Południowej Ameryce, Afryce i Azji.


Nasz zespół konsultantów posiada wieloletnie doświadczeniu w świadczeniu usług w zakresie:

 

Analiza prognozowanej produkcji energii elektrycznej farmy wiatrowej / Energy Yield Assessment

Otrzymanie szczegółowej analizy i oceny wietrzności jest kluczowym elementem potrzebnym w ocenie rentowności inwestycji w farmę wiatrową. Dokładne pomiary prędkości i kierunku wiatru są analizowane przez zespół techniczny, a następnie wykorzystane do zamodelowania przepływu wiatru na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. Wyniki te mogą posłużyć do optymalizacji rozstawienia turbin, wyboru odpowiedniego modelu turbiny oraz do zaprognozowania rocznej produkcji energii przez farmę wiatrową, tj. P50, P75 i P90.


Wysoko wykwalifikowany zespół techniczny ocenia warunki wietrzne na całym świecie, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie WindPro, WindFarmer, WAsP oraz Meteodyn.


Ponadto, nasz zespół techniczny ocenia teren pod inwestycję pod kątem doboru odpowiedniej klasy turbiny do panujących tam warunków, projektuje i prowadzi kampanie pomiarowe oraz monitoruje dane wiatrowe pochodzące z masztów. W ramach naszych usług czuwamy nad poprawnością przebiegu kampanii oraz jej zgodnością ze światowymi standardami, tak aby dane uzyskane z pomiarów były wiarygodne i odpowiednie do „bankowalnej” oceny zasobów wiatru.

  

Przegląd istniejącego raportu  EYA

Przegląd istniejącego raportu EYA to usługa skierowana  do podmiotów starających się o finansowanie projektów wiatrowych lub przygotowujących się do tego procesu. Wind Prospect dokonuje przeglądu raportu nie wykonując własnych obliczeń i ocenia go pod kątem ewentualnych błędów w metodologii, obróbki danych, założeń dotyczących strat i niepewności oraz innych. Efektem końcowym takiego przeglądu jest raport zawierający komentarze Wind Prospect odnośnie poszczególnych elementów analizy, potwierdza (lub nie) jakość i poprawność istniejącego raportu oraz w przypadku niedociągnięć dotyczących założeń strat i niepewności, przedstawia własne zmodyfikowane prognozy końcowe.

Główne korzyści:
 • Potwierdzenie poprawności już wykonanej analizy;
 • W przypadku niedociągnięć pozwala na przedstawienie zaktualizowanych wyników produktywności bez konieczności wykonywania osobnych obliczeń;
 • Zmniejszone ryzyko inwestycji;
 • Krótki termin realizacji: 10-14 dni;
 • Niski koszt przeglądu.

 

Analiza hałasu farmy wiatrowej

We wczesnym etapie rozwoju projektu farmy wiatrowej, gdy podejmowane są decyzje lokalizacyjne, należy zweryfikować czy planowane rozstawienie turbin wiatrowych spełnia obowiązujące standardy. W przypadku, gdy przeprowadzana analiza wykaże przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, należy podjąć decyzję o zmianie lokalizacji poszczególnych turbin, ich trybów pracy bądź modelu turbiny.

 Analiza hałasu przeprowadzana przez zespół techniczny Wind Prospect obejmować może:

 • Analizę hałasu farmy wiatrowej przy obecnym rozstawieniu turbin;
 • Zaproponowanie zmian lokalizacji, innych trybów pracy turbin bądź ich modeli w celu maksymalizacji rocznej produkcji energii przez farmę wiatrową przy danych ograniczeniach.

 

Techniczne due diligence

Szczegółowa analiza due diligence, w procesie sprzedaży lub uzyskania finansowania projektu farmy wiatrowej jest kluczowym elementem zapewniającym, że projekt jest zgodny z wszelkimi wymogami i procedurami oraz opłacalny finansowo.


Wind Prospect jest znanym wykwalifikowanym doradcą, który wykonał due diligence dla projektów farm wiatrowych o łącznej wielkości projektów ponad 21 GW. Raporty z badań były przez nas wykonywane na zlecenia deweloperów, banków oraz inwestorów takich jak: BNP Paribas Clean Energy Fund, Climate Change Capital, HgCapital, Globaleq, HSBC, Barclays, Triodos, Nedbank, ABSA, Bank of Ireland, Standard Bank of South Africa, EDF Energy Renewables, E.ON, AGL i innych.

 

W trakcie przebiegu analizy due diligence wnikliwie przeglądana jest dokumentacja uwzględniająca:

 • Lokalizację oraz dostęp do terenu inwestycji;
 • Planowanie przestrzenne i uzyskanie wszelkich pozwoleń prawno-administracyjnych;
 • Prognozowaną produkcję energii przez farmę wiatrową;
 • Dobór turbin wiatrowych;
 • Ograniczenia środowiskowe;
 • Warunki techniczne i umowę przyłączeniową do KSE;
 • Zawarte umowy z dostawcą turbin, wykonawcami prac budowlano-montażowych i innymi kontrahentami;
 • Warunki utrzymania ruchu i serwis turbin wiatrowych;
 • Umowa sprzedaży energii elektrycznej (PPA, CPA);
 • Model finansowy.

 

Raport RED-FLAG badający możliwości optymalizacji Twojego projektu

Wind Prospect i Kancelaria Solivan oferują kompleksowe usługi dla optymalizacji budowy oraz eksploatacji farm wiatrowych w systemie aukcyjnym.

Oferujemy techniczno-prawny audyt projektu farmy wiatrowej, aby zbadać możliwość realizacji 15 działań optymalizacyjnych, dla jak najlepszego wyniku Twoje projektu.
Nasz audyt jest najbardziej skutecznym i optymalnym cenowo sposobem, aby oszacować możliwości Twojego projektu.
Nasze usługi wykonywane są w następujących krokach:

 • Krok 1: techniczno-prawny Red-flag - audyt projektu, tzn. ogólna ocena możliwości wzrostu przychodów i oszczędności na kosztach projektu oraz ocena głównych ryzyk
 • Krok 2: Kompleksowe due diligence obejmujące wybrane 15 działań optymalizacyjnych oraz przedstawianie harmonogramu i kosztorysu dla tych działań optymalizacyjnych
 • Krok 3: Wdrażanie oraz przegląd tych zagadnień.

 

Negocjacje warunków kontraktu z dostawcami turbin

Zamówienie turbin może być skomplikowanym procesem. Wiedza Wind Prospect dotycząca budowy i eksploatacji farm wiatrowych pozwala zakończyć proces negocjacji  warunków kontraktu z dostawcą turbin na dużo lepszych warunkach. Wind Prospect oferuje pomoc w negocjacjach na każdym etapie i w dowolnym zakresie, w zależności od potrzeb Klienta.

 Zakres usług obejmować może:

 • Uzgodnienie wymogów technicznych, charakterystycznych dla danego projektu;
 • Ustalenie strategii negocjacji;
 • Szczegółowy przegląd proponowanej wersji kontraktu dostawcy turbin;
 • Propozycja zapisów
 • Negocjacje warunków kontraktu;
 • Porealizacyjna inspekcja spełnienia warunków kontraktu przez producenta.

 

Usługi eksploatacji i zarządzania działającymi farmami wiatrowymi

Więcej informacji o tej usłudze, znajdziesz tutaj >>

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie

 

 

Obserwuj nas:

  

 

Energy Resource Services Capability Statement 2016

Energy Resource Services Capability Statement 2016

Uslugi Wind Prospect Polska

Uslugi Wind Prospect Polska


Bristol Website Design