Usługi developerskie

 

Firma Wind Prospect świadczy szeroką gamę usług w zakresie oceny, czy dana lokalizacja spełnia wymagania oraz w zakresie uzyskania pozwolenia na planowanie budowy elektrowni.

 

Wybór lokalizacji i studium wykonalności

 • analiza przydatności projektu;
 • podpisanie umowy z właścicielem gruntu i negocjacje;
 • analiza założeń projektowych;
 • analiza założeń technicznych.

 

Podłączenie do sieci energetycznej

 • studium wykonalności;
 • aplikacje do podłączania;
 • wybór metody;
 • zgodność z przepisami.

  

Zasoby wiatrowe

 • procedura monitorowania zasobów wiatrowych
 • zarządzanie danymi;
 • ocena wietrzności;
 • optymalizacja projektu inwestycji;
 • klasyfikacja inwestycji;

 

Ocena oddziaływania na środowisko

 • ocena oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessment — EIA)
 • ocena poziomu hałasu;
 • przewidywanie efektu migotania cieni.

 

Planowanie w uzyskiwanie pozwoleń

 • konsultacje z organami wydającymi zezwolenia i innymi zainteresowanymi stronami;
 • konsultacje z lokalną społecznością;
 • uzyskiwanie licencji i pozwoleń;
 • składanie wniosków i odwołań.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie

 

 

Obserwuj nas:

  
Development

Development


Bristol Website Design