Zarządzanie budową

Firma Wind Prospect oferuje pełną gamę usług na każdym etapie procesu budowy farmy wiatrowej, który najczęściej zaczyna się tuż po zakończeniu etapu finansowania a kończy oddaniem farmy od eksploatacji.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • koordynator przepisów budowlanych CDM (Construction, Design & Management — projektowani i realizacja) zapewniający zgodność z przepisami CDM 2007;
 • główny wykonawca zapewniający zgodność z przepisami budowlanymi CDM;
 • analiza/audyt wytycznych dotyczących BHP.

 

Monitorowanie postępów prac

 • kontrola/weryfikacja prac;
 • monitorowanie postępów prac;
 • dzienniki zdarzeń;
 • współpraca z instytucjami publicznymi i właścicielami gruntów;
 • zarządzanie kontaktami z wykonawcą.

 

Współpraca z wykonawcą i zarządzanie

 • współpraca z organami ustawodawczymi;
 • współpraca z lokalnymi zakładami energetycznymi;
 • analiza projektów budowlanych i elektrycznych.

 

Harmonogram prac i kosztorys 

 • tworzenie harmonogramu prac;
 • comiesięczne raportowanie postępów prac;
 • analizowanie i korygowanie harmonogramów prac;
 • opracowywanie kosztorysu;
 • analizowanie kosztorysu.

 

Kontrola i przekazanie do odbioru

 • położenie fundamentów pod turbiny, kontrola i zatwierdzenie;
 • testy obciążenia podstawy dźwigu i drogi dojazdowej — wykonanie i zatwierdzenie;
 • kontrola fundamentów i certyfikacja wyników testów betonu;
 • kontrola i zatwierdzenie infrastruktury elektrycznej;
 • kontrola turbiny i przekazanie od odbioru.

 

Usługi wsparcia 

 • obrona przed roszczeniami;
 • zmiany w umowie;
 • przyznawanie certyfikatów na podstawie umowy.

 

Usługi inżynieryjne 

 • monitorowanie budowy;
 • certyfikacja dofinansowania ze środków unijnych;
 • analiza harmonogramu prac i kosztorysu;
 • kontrola postępów prac;
 • dokumentacja zakończenia projektu.

 

 

Obserwuj nas:

  Bristol Website Design