Asset Management

Usługi Operations

Teraz, gdy Twoja farma jest już w pełnej gotowości operacyjnej, ważne jest aby pozostała w znakomitej kondycji i wytwarzała najwięcej zielonej energii jak to tylko możliwe. Oferujemy pełny zakres usług, od monitorowania i informowania Cię o potencjalnych awariach do pełnego zarządzania Twoją farmą za pomocą naszych zaawansowanych systemów. W skład naszych usług wchodzą:

Monitorowanie i raportowanie

 • Interpretacja i bezpieczne, długoterminowe przechowywanie danych z systemów SCADA;
 • Monitorowanie i segregowanie dokumentacji serwisowej;
 • Miesięczne i/lub roczne raportowanie pracy farmy dla klientów, banków i innych podmiotów;
 • Analiza dostępności turbin dla całej farmy jak i dla poszczególnych turbin;
 • Analiza krzywych mocy;
 • Analiza przestojów oraz zalecenia serwisowe;
 • Analiza i porównanie produkcji rzeczywistej z prognozowaną;
 • Analiza strat w produkcji,
 • Analiza dzienników błędów;
 • Analiza współczynników wydajności (capacity factors) dla farmy i poszczególnych turbin;
 • Analiza siły wiatru w poszczególnych sektorach;
 • Zalecenia poprawy wydajności farmy.

 

Proaktywna analiza i monitorowanie

 • Monitorowanie wszelkich dziennych zdarzeń;
 • Ciągły monitoring stanu turbin, bezzwłoczny kontakt ze stronami odpowiedzialnymi;
 • Informowanie o zdarzeniach i zajęcie się nimi w odpowiedni sposób wraz z producentem         turbin i innymi stronami odpowiedzialnymi;
 • Obserwacja każdej turbiny powracającej do pracy.

 

Zarządzanie farmą i analiza techniczna

 • Wprowadzenie systemów bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • Implementacja i zarządzanie procedurami bezpieczeństwa na farmie na wzór farm                     pracujących w Wielkiej Brytanii;
 • Regularne inspekcje farmy;
 • Coroczne inspekcje farmy;
 • Kontakt z operatorem sieci elektroenergetycznej;
 • Kontakt z wykonawcami wszelkich robót elektrycznych, budowlanych etc;
 • Miesięczna i roczna ocena wywiązywania się producenta turbin z postanowień umów                 serwisowych dotyczących m.in gwarancji dostępności oraz wydajności turbin.

 

Całkowite zarządzanie farmą

Punkty wymienione powyżej a także:

 • Przygotowywanie budżetu;
 • Występowanie w roli przedstawiciela właściciela farmy w kwestiach Umów Serwisowych z        producentem turbin;
 • Zarządzanie wszelkimi umowami, kontraktami a także sprawami finansowymi;
 • Zarządzanie gwarancjami oraz kwestiami ubezpieczeniowymi;
 • Zarządzanie umową zakupu energii elektrycznej oraz kontakt z operatorem systemu                   elektroenergetycznego;
 • Raportowanie dla banków, ubezpieczycieli i innych podmiotów.

 

Optymalizacja farmy

Poza wyszczególnionymi powyżej usługami, nasze zespoły - Operations i Advisory, oferują pełny zakres usług doradczych i konsultingowych takich jak:

 • Analiza pogwarancyjnych planów serwisowania farmy;
 • Analizy i audyty zarządzania farmą;
 • Dogłębna analiza produkcji;
 • Analiza kontraktowanej i rzeczywistej dostępności;
 • Szczegółowa analiza przestojów i awarii;
 • Instalacja systemów CMS (Condition Monitoring Systems);
 • Audyty due-diligence projektów wychodzących z okresu gwarancyjnego;
 • Przegląd historii i szczegółowa inspekcja głównych elementów turbiny;
 • Audyt due-diligence planów refinansowania farmy

 

Kliknij, aby zapoznać się z broszurami na temat prewencyjnego monitorowania.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie

 

 

Obserwuj nas:

  
Operations nerve centre

Operations nerve centre

Ballybane Windfarm

Ballybane Windfarm

W naszej pracy stoimy na wysokości zadania

W naszej pracy stoimy na wysokości zadania


Bristol Website Design